Климентово – земи

виж снимки

Местност № на парцел Площ
декар
лева декар
Сума лева
Забележки
снимки
1 Трънака 60097 3,820 1,500 5730
2 Трънака 60104 12,805 1,500 19207
3 Трънака 60182, 60183 6,000 1,500 9000
4 Балчишки път 80011 7,499 1,600 11998  гора
5 Гюрлека 65014 17,996 1,500 26994
6 Гюрлека 65020 7,981 1,500 11971
7 Гюрлека 65060 3,193 1,500 4789
8 Кайрака 59010 3,017 2000 6034
9 Баба Гуна 35008 3,002 ПРОДАДЕНО
10 Баба Гуна 35009 5,361 ПРОДАДЕНО
11 Баба Гуна 35015 4,003 3000 12009 На пътя Климентово- Кантарджиево, невероятна панорама
12 Баба Гуна 33002 3,000 3000 9000 На пътя Климентово- Кантарджиево, невероятна панорама
13 Габрака 32003 2,977 3000 8931 На пътя Климентово- Кантарджиево, невероятна панорама
14 Габрака 32017 3,005 3000 9015 лице на пътя Климентово- Кантарджиево, невероятна морска панорама Балчик-Албена
15 Габрака 32071, 32072 6,010 ПРОДАДЕНО
16 Габрака 32076 3,003 ПРОДАДЕНО
17 Габрака 32078 4,208 ПРОДАДЕНО
18 Габрака 32086 9,998 1,500 14997 Невероятна морска панорама
19 Габрака 32041, 32042, 32043 11,613  ПРОДАДЕНО
20 Габрака 32105 5,001  ПРОДАДЕНО
21 Трънака 60095 4,124 1,500 6186
22 Гюрлека 65043 3,003 1,500 4504
23 Габрака 000177 10,038 1,500 15057
24 Гюрлека 103016 4,500 2000 9000 Гора на пътя Варна-Албена, морска панорама от южна страна
25 Габрака 32110 3,003  ПРОДАДЕНО
26 Габрака 32099 3,793  ПРОДАДЕНО
27 Габрака 32082 4,003 ПРОДАДЕНО
28 Габрака 32090.32091.32092.
32093.32094
17,746  ПРОДАДЕНО
29 Габрака 32101.32102.32103 14,474 ПРОДАДЕНО